Do domu, do kina, do zakładu pracy – Paroc prezentuje wszechstronne maty lamellowe do izolacji systemów wentylacyjnych

Aby utrzymać wydajność systemów wentylacyjnych, czy to w budynkach jednorodzinnych, czy obiektach wielkopowierzchniowych, niezbędne jest zastosowanie izolacji dostosowanych do zróżnicowanych funkcji, takich jak utrzymanie temperatury czynnika czy ochrona przed kondensacją wilgoci na powierzchni centrali lub przewodów. W te potrzeby doskonale wpisują się sprawdzone maty lamellowe Paroc.

Trudności z zachowaniem właściwej temperatury to typowa bolączka systemów HVAC. W przypadku przewodów grzewczych ochłodzenie transportowanego medium oznacza niepotrzebne straty cennej energii, a niekiedy także ryzyko przenoszenia przez ciepłą wodę bakterii szkodliwych dla zdrowia użytkowników budynku. Niekontrolowana zmiana temperatury powietrza w kanałach wentylacyjnych może z kolei prowadzić do kondensacji wilgoci na ich zewnętrznej bądź wewnętrznej powierzchni, a w konsekwencji do korozji i zniszczenia stalowych elementów instalacji. Problemy rosną wprost proporcjonalnie do wielkości izolowanych urządzeń i przekrojów przewodów. Z myślą właśnie o tego typu zastosowaniach powstały rozwiązania Paroc.

Maty lamellowe – pewna ochrona

Maty lamellowe Paroc to niepalne produkty z wełny kamiennej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej okrągłych lub prostokątnych przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niskotemperaturowych kotłów, zbiorników, rurociągów oraz innych powierzchni cylindrycznych. Ze względu na zróżnicowane maksymalne temperatury stosowania, produkty dzielą się na segmenty PAROC Hvac Lamella Mat do zastosowań budownictwie indywidualnym i komercyjnym (do 250°C), a także PAROC Pro Lamella Mat, przeznaczone do zastosowań przemysłowych (do 500°C). Ze względu na prostopadłą orientację włókien do izolowanej powierzchni, maty lamellowe pozostają mocne i sprężyste oraz znakomicie zachowują pierwotną grubość, także na ostrych krawędziach i narożnikach. Dzięki temu produkty bardzo dobrze radzą sobie z ochroną powierzchni wypukłych i wklęsłych.

Nie tylko izolacja termiczna

Dobre właściwości termiczne mat (współczynniki przewodności cieplnej produktów zaczynają się od 0,038 W/mK) ułatwiają ograniczanie i kontrolowanie potencjalnych strat energii, a wysokie parametry dźwiękochłonności i dźwiękoizolacyjności pozwalają skutecznie tłumić hałasy generowane przez działające instalacje. Co więcej, produkty posiadają klasy reakcji na ogień A1 oraz A2-s1,d0 które odpowiadają klasyfikacji „wyrób niepalny”. Oznacza to, że maty lamellowe Paroc dodatkowo spełniają wymagania stawiane w przepisach ochrony przeciwpożarowej dla izolacji technicznych systemów HVAC.

Różne pokrycia, jedna ochrona przeciw kondensacji

Co więcej, rozwiązania z serii PAROC Hvac Lamella Mat i PAROC Pro Lamella Mat dostępne są w różnych typach wykończenia, dostosowanych do konkretnego miejsca zastosowania. Kanały biegnące wzdłuż szachtów instalacyjnych z powodzeniem zabezpieczymy produktami pokrytymi zbrojoną folią aluminiową AluCoat. Z myślą o estetycznym wykończeniu odkrytych przewodów wentylacyjnych powstało zaś pokrycie GreyCoat, które dodatkowo pomalowane zostało lakierem w neutralnym, szarym kolorze. Maty z pokryciem Clad z trwałego aluminium i zbrojoną tkaniną z włókien szklanych służą zaś do ochrony wysokotemperaturowych rurociągów i urządzeń przemysłowych usytuowanych na zewnątrz budynków. Niezależnie od typu pokrycia, wszystkie maty lamellowe Paroc mogą się pochwalić współczynnikiem oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) na poziomie MV2 według EN 14303:2009. Oznacza to, że przy zastosowaniu grubości 100 mm, produkty stawiają identyczny opór dyfuzyjny, co warstwa nieruchomej warstwy powietrza o grubości 20 m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *